Thursday, April 26, 2012

Latihan 1 Malaysia

Bertempat di Makmal EPU1 yang berwajah baru dengan kehadiran komputer HP baru, telah diadakan Kursus 1 Malaysia untuk pelajar. Kursus ini diselia dan dikendalikan oleh Pusat Jalur Lebar Komuniti dengan kerjasama PKG Bahau. 
 


Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan