Sunday, February 15, 2015

PERKHEMAHAN PENGAKAP PERINGKAT DAERAH TAHUN 2015

13 - 15 Februari 2015 - Padang SMK Batu Kikir Model Khas
       Perkhemahan pengakap sekolah Daerah Jempol bertempat di padang SMK Batu Kikir (Model Khas). Perkhemahan yang dijalankan pada 13 hingga 15 Februari 2015 telah disertai oleh 115 orang pengakap dari seluruh Jempol. Seramai 11 orang pengakap dari SMK Bandar Baru Serting berpeluang mengikuti perkhemahan ini. Guru yang mengiring pelajar ke perkhemahan tersebut adalah Pn Nor Faridah Yahya.
Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan