Tuesday, January 24, 2017

SESI PENYERAHAN PERANTI YES 4G LITE ALTITUDE KEPADA SEMUA GURU SMK BANDAR BARU SERTING

24 Januari 2017 - Makmal EPU 2 SMK Bandar Baru Serting

TAKLIMAT PERANTI YES 4G OLEH TUAN HAJI NORAZAM BIN HAJI NAYAN, PENGETUA SMK BANDAR BARU SERTING TAHUN 2017

24 Januari 2017 - Bilik Mesyuarat SMK Bandar Baru Serting

TAKLIMAT KERJAYA OLEH KAUNSELOR SMK BANDAR BARU SERTING BERSAMA PELAJAR TINGKATAN 5 ADIL MENGGUNAKAN FROG VLE TAHUN 2017

24 Januari 2017 - MAkmal EPU 2 SMK Bandar Baru Serting

TAKLIMAT PEGAWAI DARI GIATMARA JEMPOL MEGENAI PROGRAM PKPV BERSAMA KAUNSELOR TAHUN 2017

24 Januari 2017 - Bilik Kaunseling SMK Bandar Baru Serting

BENGKEL E-OPERASI KEPADA GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN OLEH PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH JEMPOL & JELEBU TAHUN 2017

24 Januari 2017 - Makmal EPU 1 SMK Bandar Baru Serting
Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan