Saturday, February 25, 2017

TERIMA KASIH YB TAN SRI DATO' SRI UTAMA HAJI MOHD. ISA BIN DATO’ HAJI ABDUL SAMAD – AHLI PARLIMEN JEMPOL

24 Februari 2017 - Pejabat Ahli Palimen Jempol, Feldajaya
    Tuan Haji Norazam Bin Haji Nayan (Pengetua SMK Bandar Baru Serting) diiringi Encik Ahmad Tajuddin Bin Othman (Yang Dipertua PIBG SMK Bandar Baru Serting) menerima sumbangan kewangan RM 30,000 daripada YB Tan Sri Dato' Sri Utama Haji Mohd. Isa Bin Dato’ Haji Abdul Samad (Ahli Parlimen Jempol) untuk Projek TV LED dalam Bilik Khas dan Bilik Darjah. Ini akan membantu dan meningkatkan kualiti PDPc Abad 21. Seiring dengan Transformasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Tan Sri.

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan