GOOGLE CLASSROOM

Portal Digital Learning merupakan satu laman Digital Classroom – Learning Management Systems (LMS) berasaskan web 2.0. Konsep Digital Classroom adalah alat bantu PdPc yang mengabungkan elemen, mencipta dan memberi tugasan, kolaborasi atas talian, memberi markah (gred tugasan) tanpa menggunakan kertas.
Digital Classroom juga boleh digunakan dengan Google Drive untuk kolaborasi tugasan, Gmail untuk komunikasi dan Google Calender untuk penjadualan.

Panduan Portal Digital Learning Guru


 1. Log masuk ke portal.moe.edu.my menggunakan akaun sekolah untuk ke menu sekolah.
 2. Klik Perkara Pertama dan isikan butiran berkaitan untuk sekolah anda.
 3. Klik ikon Online Storage dan muat turun Guru Account File.
 4. Sila tukar kata laluan anda semasa log masuk. Persiapkan e-mel kedua anda di halaman akaun. Guru dapat menyediakan keselamatan tambahan untuk menetapkan semula kata laluan dan membolehkan 2 faktor pengesahan.
 5. ID pengguna guru akan mengikut format: g-XX123456@moe-dl.edu.my. XX adalah 2 digit terakhir pada IC guru. (Sekiranya terdapat lebih daripada 1 guru dengan nama yang sama). Kata laluan adalah No. IC ( Tanpa “-” )
 6. Guru kini boleh mengakses portal.
 7. Sila Hubungi Admin IT Sekolah untuk reset kata laluan sekiranya menghadapi kesulitan.

Panduan Portal Digital Learning Murid

 1. Log masuk ke portal.moe.edu.my menggunakan akaun sekolah untuk ke menu sekolah.
 2. Klik ikon Online Storage dan muat turun Murid Account File.
 3. Bahagikan fail mengikut kelas.
 4. Fail kelas diedarkan kepada setiap guru kelas. Guru kelas akan mengedarkan ID & kata laluan kepada kelas.
 5. ID Murid mengikut format berikut: m-xxxxxxx@moe-dl.edu.my. XX adalah ID Murid dalam APDM.
 6. Murid boleh menggunakan portal.
 7. Sila hubungi Admin IT sekolah untuk reset kata laluan guru dan murid sekiranya menghadapi sebarang kesulitan.

Bantuan Digital Leraning KPM

Telegram Official

Masalah ID Admin

Pembelajaran Kendiri GSuite

Masa chat di grup hanya 8:00am - 8:00pm sahaja.

 Sesi 1: Pengenalan ID MOE-DL

Sesi 2: Pengenalan Portal MOE-DL dan cara Login ID MOE-DL

Sesi 3: Reset Password guru dan murid

Tips untuk memantau Pengaktifan ID Guru

Cadangan Pengisian LADAP GC

Cadangan Pengisian LADAP untuk Admin Sekolah

DAERAH JEMPOL JELEBU

2 comments :

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan