Thursday, March 12, 2020

PENYAMPAIAN SURAT KENAIKAN PANGKAT DG 48 - PUAN SHUHAILA BINTI IDRIS TAHUN 2020

12 Mac 2020 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting

ANUGERAH PENCAPAIAN CEMERLANG PRESTASI PEMBAYARAN BIL DAN TUNTUTAN DALAM TEMPOH 7 HARI TAHUN 2019

12 Mac 2020 - Bilik Mesyuarat SMK Bandar Baru Serting

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN : PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK KBAT (KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI) TAHUN 2020

12 Mac 2020 - Bilik Mesyuarat SMK Bandar Baru Serting

KURSUS KOMUNIKASI BAHASA MELAYU BERBUDAYA UNTUK PENGETUA & GURU BESAR DAERAH JEMPOL JELEBU TAHUN 2020

10 - 12 Mac 2020 - PKG Bahau

PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI) SIRI 7/2020 BAHASA MELAYU (PERIBAHASA) TAHUN 2020

12 Mac 2020 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting

BACAAN NILAM SENYAP SIRI 7 TAHUN 2020

11 Mac 2020 - Anjung Khadijah SMK Bandar Baru Serting
Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan