Monday, June 19, 2017

PROGRAM SAKSI (SATU KIBLAT SATU IMAM) & SOLAT SUNAT HAJAT - 24 RAMADAN 1438 HIJRAH

19 Jun 2017 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting

MALAYSIA QURAN HOUR - SMK BANDAR BARU SERTING - 24 RAMADAN 1438 HIJRAH

19 Jun 2017 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting

ANUGERAH PENGETUA : KECEMERLANGAN AKADEMIK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 7A KE ATAS

19 Jun 2017 - Anjung Khadijah SMK Bandar Baru Serting

PROGRAM SEGAR IMAN 4 - RAMADAN 2017

19 Jun 2017 - Anjung Khadijah SMK Bandar Baru Serting

NILAM GURU - PUAN ASHALIZA ZAIRIS BINTI ZAINAL ABIDIN

19 Jun 2017 - Anjung Khadijah SMK Bandar Baru Serting

PROGRAM BACAAN YAASIN - PERHIMPUNAN PAGI SABTU 22 RAMADAN 1438 HIJRAH

17 Jun 2017 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting
Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan