Friday, February 28, 2020

KURSUS ASAS PERTOLONGAN CEMAS PERINGKAT DAERAH JEMPOL JELEBU TAHUN 2020

28 - 29 Februari 2020 - Pusat Kokurikulum Negeri,Kem Pusako Hassan Basir
     
Guru Yang Terlibat:
  1. Rabiatul Adawiyyah Bt Mohd Nidzar
  2. Hernawati Binti Amir
  3. Mohd Amirul Shafik Bin Shamsul
  4. Nurul Fatihah Binti Salleh

PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) DUAL LANGUAGE PROGRAM (DLP) SIRI 1/2020 - BIDANG SAINS DAN MATEMATIK DENGAN KOLABORATIF BIDANG BAHASA TAHUN 2020

28 Februari 2020 - Makmal Sains 1, SMK Bandar Baru Serting

REZEKI DIKONGSI KEBERKATAN DICARI KEGEMILANGAN DINIKMATI SUMBANGAN BIFORST - SMK BANDAR BARU SERTING TAHUN 2020

28 Februari 2020 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting

PENYERAHAN BUKU REKOD KEDATANGAN " PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK PT3" SMK BANDAR BARU SERTING TAHUN 2020

28 Februari 2020 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting

MAJLIS KHATAM AL-QURAN BERSAMA KELUARGA SMK BANDAR BARU SERTING “TILAWAH AL-QURAN SIRI 02/2020”

28 Februari 2020 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting
Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan