Thursday, November 1, 2012

Hari Anugerah Kokurikulum & HEM - 30 Okt 2012

Majlis Perasmian oleh PK1, Pn Zainon Idris
Anugerah Komuniti - JPA & Bomba
 
Sukan Permainan Terbaik - Olahraga
Unit Uniform Terbaik - Kadet Bomba
PersatuanTerbaik - Bahasa Melayu
Anugerah Khas  - Pantun
Olahragawati Harapan
Olahragawati 2012
Olahragawan Harapan
Olahragawan 2012
Kelas Ceria Bersih 2012
Kelas Ceria Bersih 2012
Ketua Pengawas  Lelaki
Anugerah Khas HEM


Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan