Friday, December 26, 2014

KUNJUNGAN MESRA DATO' HJ AZAM B MD ATAN

24 Disember 2014 - SMK Bandar Baru Serting
     Kunjungan mesra oleh Dato' Hj Azam B Md Atan, Mantan YDP Majlis Pengetua Kebangsaan.  Melawat dan memberi tunjuk ajar berkenaan sekolah.Terima Kasih

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan