Wednesday, June 29, 2016

LAWATAN KERJA JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN IAITU KETUA UNIT SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK (SPA), ENCIK ABD KHALID BIN JAUDIN DAN PENYELIA KANAN (BAHASA TAMIL) ENCIK JAYABALAN A/L KANDIAH DIIRINGI OLEH CIK NORSHAHIDA BINTI SHAARIM, PENOLONG PPD JEMPOL & JELEBU BAHASA INGGERIS (MENENGAH) KE " HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME " PERINGKAT DAERAH JEMPOL & JELEBU TAHUN 2016

29 Jun 2016 - SMK Bandar Baru Serting

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan