Thursday, November 24, 2016

MAJLIS ANUGERAH TEKNOBESTARI PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN TAHUN 2016 ANJURAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN

24 November 2016 - Dewan Feldajaya Selatan, Felda Wilayah Raja Alias Jempol
    SMK Bandar Baru Serting ber"GOGAR" apabila memenangi 5 anugerah dalam Majlis Teknobestari Pendidikan negeri Sembilan 2016.

  1. Anugerah SSQS 5 Bintang Terbaik - Sekolah Menengah
  2. Anugerah Pemimpin ICT Terbaik - Sekolah Menengah - Tuan Haji Norazam Bin Haji Nayan
  3. Anugerah Pusat Sumber Sekolah terbaik - Sekolah Menengah
  4. Anugerah Guru Perpustakaan & Media Terbaik - Sekolah Menengah - Puan Habsah Binti Mohamad Nasib
  5. Anugerah Khas Pembestarian Sekolah 2016

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan