Wednesday, December 28, 2016

HADIAH DARI PIHAK PENGURUSAN KEPADA ENCIK SHAMSUDIN BIN KASSIM- DENGAN UCAPAN SELAMAT PENGANTIN BARU

28 Disember 2016 - SMK Bandar Baru Serting
Tuan Haji Norazam Bin Haji Nayan menyampaiakan hadiah dari pihak pengrusan SMK Bandar Baru Serting kepada Encik Shamsudin Bin Kassim

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan