Thursday, March 30, 2017

PERTANDINGAN BAHAS ALA PARLIMEN PIALA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PERINGKAT DAERAH

30 Mac 2017 - SMK Seri Jempol
Thaniah. SMK Bandar Baru Serting Johan Bahas Ala Parlimen Piala Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Daerah bagi tahun 2017. Saudari Fakhira Izzati Bin Kamarulsaman dinobatkan sebagai Pembahas Terbaik dalam pertandingan tersebut.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan