Sunday, May 7, 2017

LAWATAN KE PESTA BUKU ANTARABANGSA KUALA LUMPUR TAHUN 2017

06 Mei 2017 - Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC)
    Seramai 160 orang pelajar dan 16 orang pengiring dalam lawatan ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan