Tuesday, August 1, 2017

KEM KERDIPAN KEJORA SPM ANJURAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH JEMPOL & JELEBU - MATA PELAJARAN MATEMATIK - PENCERAMAH: PUAN NORULHUDA BT MOHD BAHAROM DARI SMK BANDAR BARU SERTING

01 Ogos 2017 - Bilik Seminar, Pejabat Pendidikan Daerah Jempol & Jelebu

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan