Thursday, July 25, 2019

PEMILIHAN TOKOH NILAM PERINGKAT DAERAH JEMPOL DAN JELEBU TAHUN 2019

25 Julai 2019 - SMK Pertang
Wakil dari SMK Bandar Baru Serting Nik Nurnadirah Syuhada bt Amran mewakili PKG BAHAU kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Mendapat tempat ketiga. Tahniah diucapkan

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan