Monday, May 18, 2020

MAJLIS PENYAMPAIAN SUMBANGAN KEPADA WARGA SMK BANDAR BARU SERTING YANG KURANG BERKEMAMPUAN & WARGA EMAS DARI KELAB PERMUAFAKATAN GURU DAN STAFF, UNIT HAL EHWAL MURID, UNIT BIMBINGAN KAUNSELING & PIBG SMK BANDAR BARU SERTING SIRI 3 TAHUN 2020

18 Mei 2020 - SMK Bandar Baru Serting

1 comment :

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan