Monday, October 25, 2010

Surau Imad Al-Iman Mendapat Sentuhan Pelajar PMR


Aktiviti selepas PMR semakin bersemarak dengan pelbagai aktivti. Antaranya ialah aktiviti gotong-royong membersih dan mencantikkan lanskap surau sekolah. Pelbagai aktivti yang dilakukan antaranya aktiviti membersih dan mengecat laluan ke surau tersebut.
     Sesungguhnya aktiviti sebegini dapat  menambahkan rasa sayang pelajar kepada sekolah. Terima kasih kepada semua pelajar yang terlibat.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan