Tuesday, April 29, 2014

PROGRAM MEET SHARE & LEARN ANJURAN YTLC

29 April 2014 - Makmal MBM MBI SMK Bandar Baru Serting

      Satu Program Meet Share & Learn telah diadakan di Makmal MBM MBI SMK Bandar Baru Serting bermula seawal jam 2.00 petang.Pegawai konsultan yang telah hadir adalah Puan Salfarizan Binti Ahmad Nazri.Program juga dihadiri oleh guru-guru dari daerah Jempol Jelebu.Terima Kasih kepada yang hadir.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan