Wednesday, May 14, 2014

PESTA MUZIK PERINGKAT DAERAH 2014

06 Mei 2014 - SMK Bahau

    Telah diadakan Pesta Muzik Peringkat Daerah Jempol Jelebu yang berlangsung di SMK Bahau minggu lalu,Tahniah kepada Guru dan pelajar dari SMK Bandar Baru Serting yang menjadi Johan bagi kategori Solo dan Duet.Terima Kasih cikgu
Johan kategori Duet dan Solo

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan