Monday, June 23, 2014

FORUM REMAJA PERINGKAT DAERAH 2014

19 Jun 2014 - SMK Palong 11

     Telah berlangsung pertandingan Forum Remaja Peringkat Daerah,Tahniah kepada peserta pertandingan dari SMKBBS yang mendapat Naib Juara serta Mohd Khairul Amirin Najwan B Mohd Kareem yang dinobatkan sebagai Pengerusi terbaik dalam pertandingan tersebut.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan