Friday, June 27, 2014

HARI KOKURIKULUM & KEUSAHAWANAN SMKBBS 2014

26 Jun 2014 - Khamis ,Padang SMK Bandar Baru Serting

   Telah berlangsung Sambutan Hari Kokurikulum & Keusahawanan bagi tahun 2014,di padang SMKBBS,pelbagai acara diadakan seperti sukan,permainan dan gerai-gerai yang menjual pelbagai makanan.Tidak lupa juga agensi luar yang terlibat seperti PDRM,Kementerian Kesihatan,AADK dan RHB Bank.Terima Kasih kepada semua yang terlibat dalm menjayakan Program pada hari tersebut.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan