Wednesday, April 27, 2016

ANUGERAH AKADEMIK TERBILANG 2016 JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN, SMK BANDAR BARU SERTING PENERIMA ANUGERAH SEKOLAH CEMERLANG NEGERI SEMBILAN KATEGORI FELDA DAN LONJAKAN SAUJANA SPM 2015

27 April 2016 - Kelana Resort Seremban

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan