Sunday, April 3, 2016

KARNIVAL PENGAJIAN TINGGI NEGARA - JOM MASUK U DI UKM BANGI TAHUN 2016

02 April 2016 - UKM Bangi   
     Karnival Pengajian Tinggi Negara - JOM MASUK U di UKM, Bangi pada 2 April 2016. Peserta seramai 36 orang pelajar dan 4 orang guru pengiring. Pelajar mendapat informasi secara langsung daripada institut pengajian tinggi awam dan swasta juga intitusi melibatkan kemahiran tentang halatuju selepas SPM. Semoga memudahkan para pelajar mencapai target kerjaya pilihan. Amin

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan