Thursday, July 27, 2017

KARNIVAL KO AKADEMIK BERSAMA KOMUNITI PERINGKAT NEGERI SEMBILAN 2017 ANJURAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SEMBILAN, SEKOLAH SUKAN NEGERI SMK ZA'BA, ADUN KUALA PILAH DAN EAST WEST COLLEGE

26 Julai 2017 - SSN SMK Za'ba

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan