Tuesday, July 18, 2017

MAJLIS SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT NEGERI SEMBILAN TAHUN 2017

18 Julai 2017 - Allson Klana Resort Seremban
Dirasmikan oleh Y.A.B Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan
Menteri Besar Negeri Sembilan
Anugerah Kepimpinan Teknologi Maklumat & Komunikasi

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan