Tuesday, November 15, 2011

Bajet 2012 - Pengagihan Bantuan Persekolahan RM 100 berjalan lancar

Alhamdullillah, pengagihan bantuan persekolahan RM100 di smkbbs telah disampaikan kepada para pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 4. Seharusnya pemberian ini diiringi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan sebagai tanda terima kasih atas pemberian dari Bajet 2012 ini, maka sewajarnya wang  yang diterima ini dibelanjakan secara bijaksana dan berhemah, iaitu untuk tujuan meringankan beban ibu bapa apabila menghadapi sesi persekolahan 2012 nanti.

 
 

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan