Tuesday, November 1, 2011

Motivasi 'Rembatan Terakhir' untuk calon SPM 2011

Program anjuran Unit Bimbingan & Kaunseling smkbbs ini telah berlangsung di Dewan Bestari pada 1 NOV 2011 dan dihadiri oleh calon-calon SPM 2011 sekolah ini. Objektifnya adalah untuk membina keyakinan  dalam diri pelajar, di samping mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri sebelum peperiksaan SPM berlangsung. Penceramah jemputan ialah Ustaz Mohamad bin Mohshin dari Alaf Training & Motivation, Seremban. Majlis berakhir pada jam 11.30 pagi.

Che' Mat sedang berinteraksi dengan pelajar
Antara calon SPM yang hadir


No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan