Wednesday, November 2, 2011

Perkhemahan Mini Pasukan Seragam smkbbs 2011

Dengan  tema “ SEPAKAT MEMBAWA KEJAYAAN ”,  perkhemahan ini telah berjaya diadakan pada 28 dan 29 Oktober 2011 di Padang SMK Bandar Baru Serting. Antara objektif program ini ialah melahirkan pelajar  yang berdisiplin dan bersemangat juang untuk memastikan kecemerlangan yang seimbang dalam bidang kokurikulum dan kurikulum di samping  memberi pendedahan dan pengalaman kepada ahli-ahli  tentang  aspek perkhemahan secara menyeluruh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seramai 90 orang pelajar yang mewakili Bulan Sabit Merah, Bomba, JPA3, KRS, Pengakap, Pandu Puteri, Kadet Polis dan Puteri Islam, hadir dalam  program ini. Antara aktiviti yang telah dijalankan ialah Pertandingan Memasang Khemah, Malam Kebudayaan, Pertandingan Memasak, dan Kawad Kaki.

 
 
 
 
 

Johan keseluruhan ialah Bulan Sabit Merah yang menjuarai Pertandingan Masakan dan Persembahan Kebudayaan, di samping menjadi naib johan dalam acara Kawad Kaki. Naib juara keseluruhan ialah Kadet Bomba yang menjuarai Kawad Kaki dan menjadi naib juara acara pertandingan masakan. Tempat ketiga keseluruhan ialah JPA3. 

 

Dengan berjayanya perkhemahan unit uniform kali  ini, adalah diharapkan pada tahun berikutnya, aktiviti ini dapat dilaksankan lagi dengan lebih cemerlang.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan