Wednesday, July 2, 2014

PROGRAM NILAM ANJURAN PKG BAHAU

27 Jun 2014 - PKG Bahau

      Telah berlangsung Program NILAM yang bertempat di Kompleks Rakan Muda Jempol anjuran Pusat Kegiatan Guru Bahau dan dirasmikan oleh YB Dato' Shamsul Kahar, Ahli Dewan Undangan Negeri.Tahniah kepada kedua pelajar serta guru pengiring SMK Bandar Baru Serting yang terlibat dalam program tersebut

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan