Tuesday, February 10, 2015

PELANCARAN MINGGU SAINS TAHUN 2015

10 Februari 2015 - Anjung Khadijah
     Pelancaran minggu Sains yang bermula dari 9 hingga 12 Februari 2015, telah dirasmikan oleh Tuan Haji Norazam Bin Haji Nayan Pengetua SMK Bandar Baru Serting pada pagi ini. Terima Kasih Tuan.
Citra Galaksi Sains (Laporan Selasa 10 Februari 2015)

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan