Tuesday, February 3, 2015

PELANCARAN MENTOR MENTEE 2015

30 Januari 2015 - Anjung Khadijah

Masa: 7.20 - 8.00pagi
Dirasmikan oleh Tn Hj Norazam Bin Hj Nayan
Anjuran : Unit Bimbingan Dan Kaunseling
Objektif :       
  1. Supaya dapat mewujudkan interaksi yg baik antara mentor dan mentee
  2. Mentor dapat membimbing mentee menjadi pelajar yang unggul dan cemerlang dari segi sahsiah serta akademik
Perjumpaan mentor mentee akan dilaksanakan setiap minggu ke 4 pada setiap bulan selama 30-40 minit.  Diharapkan dengan pelaksanaan mentor mentee ini menjadi tunjang dalam melahirkan  pelajar yang berketrampilan,berdaya saing dan berkeyakinan tinggi.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan