Monday, March 9, 2015

BENGKEL PENGISIAN DATA ANGGARAN BELANJA MENGURUS PERJAWATAN TAHUN 2016

09 Mac 2015 - Makmal MBM MBI SMK Bandar Baru Serting
     Bengkel pengisisan data secara atas talian Angaran Belanja Mengurus perjawatan bagi tahun 2016 oleh JPN Negeri sembilan bersama PPD Jempol Jelebu.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan