Monday, March 30, 2015

MINGGU TEKNIK DAN VOKASIONAL

30 Mac 2015 - SMK Bandar Baru Serting
Pengetua Tuan Hj Norazam B Hj Nayan melepaskan benih ikan ke dalam kolam sempena minggu BTV
Dirasmikan oleh Tuan Pkharuddin Bin Hj Ghazali Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan