Friday, March 6, 2015

KEJOHANAN BOLA JARING DAERAH JEMPOL JELEBU

04 - 05 Mac 2015 - SMK Alam Beraja Palong 11
    Tahniah kepada pasukan bola jaring SMK Bandar Baru Serting mendapat Naib Johan bagi bawah 15 tahun , bagi bawah 18 tahun pula tahniah juga diucapkan kerana berjaya ke peringkat suku akhir.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan