Thursday, July 21, 2016

LATIHAN PUSAT KADET PERTAHANAN AWAM PERINGKAT DAERAH TAHUN 2016

20 Julai 2016 - SMK Alam Beraja Palong 11
    Latihan pusat Kadet Pertahanan Awam Peringkat Daerah melibatkan 13 orang pelajar SMK Alam Beraja, 8 orang pelajar SMK Datuk Mansor dan 4 orang SMK Bandar Baru Serting di SMK Alam Beraja, 20 Julai 2016 pukul 8.00 pagi hingga 5.00 petang. Dua orang pelajar SMKBBS terpilih mewakili kontinjen Daerah Jempol ke Perkhemahan Kadet Pertahanan Awam Peringkat Negeri Sembilan.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan