Monday, July 25, 2016

PERKHEMAHAN KADET PERTAHANAN AWAM PERINGKAT NEGERI SEMBILAN DI JABATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA LABU,NEGERI SEMBILAN TAHUN 2016

23 - 24 Julai 2016 - JPAM Labu , Negeri Sembilan
    Perkhemahan Kadet Pertahanan Awam Peringkat Negeri Sembilan Di Jabatan Pertahanan Awam Malaysia Labu,Negeri Sembilan pada 23 hingga 24 Julai 2016. Kontinjen terlibat Daerah Rembau, KualaPilah, Seremban 1, Seremban 2, Tampin dan Jempol. Jempol diwakili oleh 8 Orang Anggota KAPA dari SMK Datuk Mansor, 10 orang anggota KAPA dari SMK Alam Beraja dan 2 orang anggota KAPA dari SMK Bandar Baru Serting. Keputusan keseluruhan Johan-Rembau, Naib Johan-Jempol, Tempat Ketiga-Seremban 1. 2 Org Anggota KAPA dari SMK Bandar Baru Serting,  Nur Fatihah Bt Mihat dan Nurul Siregar Bt Idris.
Dari Kiri : Puan Maziana Bt Osman (Guru), Nurul Siregar Bt Idris (Pelajar), Nur Fatihah Bt Mihat (Pelajar) & Puan Hernawati Bt Amir (Guru)

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan