Saturday, July 23, 2016

PROGRAM PERKONGSIAN PINTAR-AKTIVITI KENALI BUDAYA NEGERI SEMBILAN DI KAMPUNG LONEK BERSAMA PELAJAR SMK BUKIT SAWA & SMK BANDAR BARU SERTING, SERAMAI 40 ORANG PELAJAR TERLIBAT (4 ADIL & 4 ABRAR) TAHUN 2016

23 Julai 2016 - Kampung Lonek, Batu Kikir

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan