Friday, September 23, 2016

PROGRAM BIMBINGAN BESTARI, KECEMERLANGAN LESTARI TAHUN 2016

22 September 2016 - Kelas Tingkatan 1 Abrar, SMK Bandar Baru Serting
    Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada SISC+BM  Tuan Haji Masri Bin Karjah atas bimbingan dan tunjuk ajar bagi memantapkan profesionalisme guru Bahasa Melayu.Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada SISC+BM  Tuan Haji Masri Bin Karjah atas bimbingan dan tunjuk ajar bagi memantapkan profesionalisme guru Bahasa Melayu.
  • Kelas terlibat : Tingkatan 1 Abrar. 
  • Guru bimbingan: Puan Nurul Fatihah Bt Salleh.
  • Masa: 9.00-10.40 pagi.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan