Tuesday, September 13, 2016

PROGRAM SAPA BICARA ASPIRASI PENGETUA, TAHUN 2016

Tahun 2016 - SMK Bandar Baru Serting
    Program ini merupakan program khas pertemuan Tuan Pengetua bersama dengan pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5 yang akan menduduki peperiksaan besar iaitu PT3 dan SPM.  Pelajar didekati, dikenali dan difahami dengan membincangkan kekuatan dan kelemahan mereka.  Program ini telah dijalankan sebanyak 2  fasa. Fasa 1 pada 20.6.2016 hingga 27.6.2016. Manakala Fasa 2 pada 05.9.2016 hingga sekarang.  Semoga calon-calon peperiksaan PT3 dan SPM mendapat suntikan motivasi diri dalam memburu dan meraih kecemerlangan dunia dan kesejahteraan akhirat.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan