Thursday, September 1, 2016

TERIMA KASIH YB TAN SRI DATUK SRI UTAMA HAJI MOHD. ISA BIN DATO’ HAJI ABDUL SAMAD – AHLI PARLIMEN JEMPOL “ JANJI DITEPATI”

01 September 2016 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting
     Warga SMK Bandar Baru Serting mengucapkan terima kasih kepada YB Tan Sri Datuk Sri Utama Haji Mohd. Isa Bin Dato’ Haji Abdul Samad, diatas sumbangan menaiktaraf tandas Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting. Sumbangan ini amat bermakna kepada warga sekolah kerana ianya memberi kemudahan & keselesaan warga sekolah terutamanya pelajar-pelajar semasa menjalankan aktiviti kurikulum, akademik sahsiah dan kokurikulum. Kami menyokong penuh kepimpinan YB Tan Sri Datuk Sri Utama Haji Mohd. Isa Bin Dato’ Haji Abdul Samad.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan