Friday, January 24, 2014

ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK 2014

23 Januari 2014 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting
   
    Telah berlangsung Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik bagi pelajar sesi persekolahan tahun 2013.Tahniah kepada Pelajar yang menerima anugerah dan terima kasih kepada tetamu yang hadir.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan