Friday, January 24, 2014

LDP PERANCANGAN STRATEGIK

22 Januari 2014 - Bilik Mesyuarat SMKBBS

   Telah diadakan LDP kepada warga pendidik SMK Bandar Baru Serting yang disampaikan oleh pegawai jemputan dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan Pejabat Pendidikan Daerah Jempol Jelebu.Terima Kasih kepada yang hadir.


No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan