Friday, July 18, 2014

AUDIT AKADEMIK PENINGKATAN PENCAPAIAN PPT 2014

18 Julai 2014 - Bilik Mesyuarat SMKBBS
    Pagi ini SMKBBS dikunjungi oleh PPD Daerah Jempol Jelebu berkenaan Audit Akademik Peningkatan Pencapaian PPT 2014.Pegawai yang hadir En. Putra Bin Hashim ,Pn. Norfadilah Bt Aziz ,Pn. Halimah Bt Romeli dan Pn. Hashimah Bt Hashim.Sesi taklimat diketuai oleh Pn Zainon Bt Idris.Terima Kasih kepada yang hadir

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan