Thursday, July 24, 2014

MAJLIS PENGHARGAAN KEHADIRAN BULAN MEI,JUN & HARIJADI BULAN JULAI

24 Julai 2014 - Khamis - Dewan Bestari
  Majlis Penghargaan Hari Lahir,Bulan Julai 5 orang pelajar yang diundi dari Tingkatan1-Tingkatan 5 dan bagi Guru pula Cikgu Tuty Sutina Hamdzah manakala staf sokongan Puan Mona.Bagi kehadiran penuh juga dinilai bagi bulan Mei dan Jun tingkatan 1 hingga tingkatan 5

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan