Monday, August 29, 2016

PERKHEMAHAN PERDANA UNIT BERUNIFORM SMK BANDAR BARU SERTING TAHUN 2016

26 - 27 Ogos 2016 - Padang SMK Bandar Baru Serting
   Perasmian penutupan oleh Tuan Haji Nazarudin Bin Md. Nor (Naib Yang Di Pertua Persatuan Ibu Bapa & Guru SMK Bandar Baru Serting). Terima kasih sekalung budi.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan