Friday, October 21, 2016

KUNJUNGAN MESRA PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH JEMPOL & JELEBU UNTUK PELAJAR SPM SMK BANDAR BARU SERTING TAHUN 2016

21 Oktober 2016 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting
    Terima kasih Cik Yusrimawati Binti Abas, Pegawai Mesra (PPDJJ Sains & Matematik) mewakili Tuan KPPD Jempol & Jelebu dan Puan Yusnamariah Binti Md Yusof, Pegawai Fasilinus (Literasi Bahasa Inggeris), menyampaikan amanat dari Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Jempol & Jelebu.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan