Wednesday, October 5, 2016

PROGRAM MOTIVASI PECUTAN AKHIR PELAJAR PT3 (AKHLAK MULIA KECEMERLANGAN BERGANDA) TAHUN 2016 BERSAMA HJ MOHD AMIN BIN HJ SAID, PENSYARAH IPG DAN ANGAH NORHISHAM

03 Oktober 2016 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting
      Objektif - Menjadi Pelajar Terbilang Akademik Dan Akhlak
  • Terima Kasih Semua, Maafkan Kami, Doakan Kami Berjaya Di Dunia Dan Sejahtera Di Akhirat.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan