Wednesday, October 26, 2016

SMK BANDAR BARU SERTING WAKIL SEKOLAH MENENGAH NEGERI SEMBILAN DALAM PROGRAM ANJURAN MAMPU - 48 JAM HACKATHON DATA TERBUKA SEKTOR AWAM TAHUN 2016

25 - 27 Oktober 2016 - SKMM, Cyberjaya
Guru Pengiring, Puan Nik Sarizah Bt Nek Sariffuddin bersama pelajar yang mewakili Negeri Sembilan dalam program tersebut

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan